Algemene voorwaarden Mindful Kinderyoga

opsommingsteken_2 Algemene voorwaarden Mindful Kinderyoga opsommingsteken_2omgekeerd

Deelname aan de lessen kinderyoga van Puur KinderKracht  betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor desbetreffende locatie. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. Reden hiervoor kan zijn invloed op de veiligheid, verstoring binnen de groep of ontbreken van voldoende kennis over de aandoening bij de docent. Kinderyoga bij Puur KinderKracht is geen therapie of geneeswijze.

Aanmelden: U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar anja@puurkinderkracht.nl, via het contactformulier of te bellen met Anja op 06-22008539. U ontvangt dan een inschrijfformulier. Verzoek is om het formulier volledig in te vullen en lichamelijke en/of psychische klachten duidelijk te vermelden zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens de lessen.  Indien het nodig wordt geacht zal er vooraf een gratis intakegesprek plaatsvinden. Als er geen plaats is komt uw kind op de wachtlijst, hierover wordt u meteen geïnformeerd.

D.m.v. het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.puurkinderkracht.nl

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid: Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn, dan dient u dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch door te geven (06-22008539) of per e-mail anja@puurkinderkracht.nl. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Inhalen van een gemiste les is mogelijk in overleg, op voorwaarde dat de cursist zich vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in een andere cursusgroep. Indien uw kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Ook hierbij wil ik u verzoeken dit tijdig door te geven.

Afwezigheid van de docente: Indien de docente een keer niet in staat is een les te verzorgen, wordt u hier over zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Bereikbaarheid ouders: mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren dan is het van belang dat de docent u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom ook uw mobiele telefoonnummer en eventueel van uw werk, dus waar u bereikbaar bent tijdens de yogales.

Cursusgeld: De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de eerste les is voldaan, op rekening NL75 INGB 0005 6012 93 t.n.v. A.M.C. Zinken-Bertens o.v.v. Mindful Kinderyoga + voor-en achternaam van het kind. Wanneer een ouder/verzorger zijn of haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Puur KinderKracht zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan.  Proeflessen worden contant gepast betaald (€ 5,-).

Beeldopname: Ouders/verzorgers geven via het inschrijfformulier toestemming voor het gebruiken van beeld- materiaal van hun kind(eren), betreffende de yogalessen, voor het plaatsen op de website/Facebook en andere commerciële doeleinden.

Brengen en halen: Graag verzoekt Puur KinderKracht u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is (ca. 5 minuten voor aanvang van de les), zodat op tijd met de les gestart kan worden.  Als uw kind meer dan 5 minuten te laat is kan uw kind niet meer meedoen omdat het te storend voor de les is. Als het kind door iemand anders dan de ouder/verzorger wordt opgehaald, dit graag van tevoren melden.

Klachten en geschillen: Puur KinderKracht zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meld dat dan per ommegaande (persoonlijk, per email of telefonisch). Puur KinderKracht doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een voor allen bevredigende oplossing te komen.

Kleding: Zorg ervoor dat uw kind soepel zittende kleding draagt, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (bv. trainings- of joggingbroek en een t-shirt). Sokken met een anti-slipzool zijn aan te raden of blote voeten. Yogamatten, kussentjes en dekens zijn aanwezig. Uw kind dient geen sieraden te dragen!

Mededelingen: Indien er belangrijke zaken te melden zijn, dan krijgt uw kind hierover informatie mee naar huis.

Ongevallen en aansprakelijkheid: Puur KinderKracht is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van kinderyoga tot de mogelijkheden behoort. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten direct te melden aan de docent, voor aanvang van de les. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Puur KinderKracht het kind de deelname aan de lessen ontzegt.

Puur KinderKracht stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.  Puur KinderKracht stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Puur KinderKracht.  Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Puur KinderKracht en/of desbetreffende locatie, dient te worden vergoed.

Misdragen: Wanneer een leerling zich tijdens een les misdraagt, behoudt de docent zich het recht voor de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld.

Start van de lessen: Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 kinderen). Puur KinderKracht zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip. Indien de groepen vol zijn, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst, u wordt hierover geïnformeerd. Indien u hiervan  geen gebruik (meer) wilt maken, graag even doorgeven.

Opleiding:  De docent van Puur KinderKracht heeft de opleiding “Meditatiedocent” gevolgd bij Helen Purperhart van de Jip en Jan Academie in Almere. Deze opleiding bestaat uit een combinatie van kinderyoga en meditatie voor kinderen en tieners.

Vragen en/of opmerkingen: Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Puur KinderKracht dat graag van u. Bereikbaarheid via de mail anja@puurkinderkracht.nl, het contactformulier of telefonisch 06-22008539.


Wilt u dat uw kind (weer) in zijn kracht komt en lekker in zijn vel zit?

Kunt u hulp gebruiken van een betrokken, invoelende kindercoach

of zou mindful kinderyoga helpend kunnen zijn voor uw kind?

Neem dan contact op voor een gratis afspraak!

Comments are closed