Coachingstraject en tarieven

1. Gratis kennismaking

Tijdens het kennismakingstraject maken we kennis met elkaar en leg ik uit hoe ik werk. We bespreken waar ouders en kind tegen aanlopen en wat ik voor hen kan betekenen of waar ik mogelijk doorverwijs. We bekijken vooral of het van beide kanten klikt en er vertrouwen is; dat is de basis voor een succesvolle begeleiding.

Vervolgens krijgen ouders een intakeformulier wat ze thuis alvast rustig kunnen invullen als basis voor het intakegesprek.

2. Intakegesprekken

Vervolgens plannen we een intakegesprek bij voorkeur apart met de moeder en de vader. Zo krijg ik als coach een goed beeld van beide ouders die betrokken zijn bij de opvoeding van het kind. Beide ouders hebben hun eigen normen en waarden uit de gezinnen van herkomst en die nemen ze mee in hun opvoeding. Dat is waardevolle informatie voor mij als coach in de begeleiding van uw kind.

Bij leercoaching is de intake samen met een van de ouders en het kind!

3. Coaching sessies op maat met het kind

Elk kind en gezin is uniek, maar ook elke kind met zijn/haar hulpvraag en vraagt om coaching op maat. Soms kan het nuttig zijn als school wordt betrokken bij de coaching. Methoden, technieken en mogelijkheden verschillen per kind en per hulpvraag.

4. Evaluaties

Na 2 sessies met uw kind volgt er een evaluatiegesprek. Hierin wordt de hulpvraag en wat er allemaal speelt bij het kind gedeeld met de ouders en het vervolgplan besproken. Tijdens die eerste sessies is het kind al bezig met verwerking. Tussentijdse evaluaties en/of rapportages worden in overleg afgestemd.

5. Afsluiting

Aan het eind van het traject vier ik met uw kind een feestje. Uw kind kan en mag trots zijn op wat het bereikt heeft tijdens de coachingssessies. Tijdens de laatste sessie staan we altijd even stil bij wat hij/zij allemaal heeft geleerd en wat het heeft opgeleverd. Alle werkstukken en tips gaan mee naar huis als naslagwerk.

Tarieven:

Kennismaking gratis
Intakegesprek (ca. 1,5 - 2 uur) € 95,-
Coachingsessies (1 uur) € 65,-
Evaluatiegesprekken (ca. 1,5 - 2 uur) € 95,-
Tussentijdse rapportages € 30,-
Reiskosten (>5 km.) € 0,30 p. km.
Tarieven Mindful Kinderyoga Zie pagina Mindful Kinderyoga

De tarieven zijn inclusief 21% B.T.W., incl. materialen en exclusief reiskosten. Kennismakings-, intake- en evaluatiegesprekken zijn altijd bij de cliënt thuis.

De coachingsessies met het kind zijn in de praktijk van Puur KinderKracht.

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk maar doe dit graag telefonisch of per mail.


Wilt u dat uw kind (weer) in zijn kracht komt en lekker in zijn vel zit?

Kunt u hulp gebruiken van een betrokken, invoelende kindercoach

of zou mindful kinderyoga helpend kunnen zijn voor uw kind?

Neem dan contact op voor een gratis afspraak!

Comments are closed