Privacy Statement

opsommingsteken_2 Privacy Statement opsommingsteken_2omgekeerd

Puur Kinderkracht, gevestigd aan Kastanjestraat 41 5061 AK Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.puurkinderkracht.nl - Kastanjestraat 41, 5061 AK, Oisterwijk, +31 6 22 00 85 39.

Anja Zinken is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Kinderkracht. Zij is te bereiken via anja@puurkinderkracht.nl of +316 22 00 85 39.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Kinderkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van de coaching sessies worden zowel online als offline verslagen, foto’s van activiteiten en facturen bijgehouden. Ook kunnen opnames gemaakt worden van de gesprekken tijdens de coaching sessies. Dit gebeurt alleen met vooraf gegeven toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Puur Kinderkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Het maken van verslagen op basis van de opnames
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om je te informeren over interessante aanbiedingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Kinderkracht neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Kinderkracht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Puur Kinderkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Puur Kinderkracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puur Kinderkracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur Kinderkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anja@puurkinderkracht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Puur Kinderkracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Puur Kinderkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anja@puurkinderkracht.nl.


Wilt u dat uw kind (weer) in zijn kracht komt en lekker in zijn vel zit?

Kunt u hulp gebruiken van een betrokken, invoelende kindercoach

of zou mindful kinderyoga helpend kunnen zijn voor uw kind?

Neem dan contact op voor een gratis afspraak!

Comments are closed